Брой №18 / 2017-03-04

Анкета
FAQ
Кой може да публикува в списанието?
Каква ще е периодичността на списанието?

Кой може да публикува в списанието? Върни се горе
Всеки, чийто материал бъде одобрен от редакционния екип. Свържете се с някой от хората ни и изпратете на неговия имейл Вашето предложение. До седмица ще получите отговор каква ще е съдбата на Вашия материал. Имайте предвид също, че форума се следи редовно и всяка интересна тема и мнение може да стане повод за публикация в списанието. 
Заявките си за публикации изпращайте на:
 
jordan.detev@gmail.com (Jordan Detev)
 
Каква ще е периодичността на списанието? Върни се горе

Списанието излиза четири  пъти в рамките на календарната година.