Брой №8 / 2012-12-24

Анкета

Прочети първи брой

Първото българско електронно списание за виртуална култура и образование, което осигурява публичност на авторски, популярни, изследователски и коментарни текстове, анализи, съобщения, програми, проекти по темата, както и възможност да се дискутират културните измерения  и влияния, образователни тенденции и перспективи на виртуалността, мястото и  значението на виртуалната реалност в съвременната култура и образование.

Списанието се издава от Българско общество за мултимедийно изкуство по инициатива на СУПФБ /Сдружение на университетските преподаватели по философия в България/ с подкрепата на Секторa за научни изследвания на СУ "Св.Кл.Охридски" и Магистърска програмаВиртуална култура при ФФ на СУ "Св.Кл.Охридски".

Със свои материали във вид на коментарни анализи и мултимедийни досиета, попълвани през годината, в хода на тяхната нова квалификация, сред активните ни участници са студентите (настоящи и завършили)  от бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Няма начален текст на този брой!